Pravidla

Lodě, Čepice a Zlato

Obecná pravidla

I. Pokud bude na akci někdo dělat bordel a příliš chlastat, chovat se nevhodně či narušovat srandu bude vyloučen z akce. O vyloučení rozhodují organizátoři.

Každý účastník dostane pytel na odpadky a hezky si po sobě uklidí.  Máme domluvený krásný prostor a chceme ho využívat i další roky.

II. Učástnícký příspěvek na pořádání akce činí 400.

Je možné jej zaplatit do 12. 7. 2019

Člověk který se registruje po 12. 7. 2019 přispěje navíc 100 kč a bude ji uděleno místo dle potřeby hry

III. Na akci se smějí používat pouze petardové zbraně které projdou schvalováním před akcí. Smějí se používat pouze petardy a střelný prach který odpovídá petardě typu „pirát “ (což jsou zelené škrtací, nebo šedivé s knotem ).

Všechny tyto zbraně musejí splňovat šířku hlavně kvůli projektilům, (příklad: Euro šíp) -> střela musí být širší než očnicový oblouk aby bylo znemožněno poškození oka. Náboj musí být obalen kobercovou páskou nebo lepící páskou tak aby se střela nerozpadla a zamezilo se zranění. Tuto munici máme odzkoušenou a vyhovuje nám, jelikož nepálí při dopadu, člověku neublíží a zároveň má dostatečně citelný zásah.

 • hladký a čistý vývrt hlavně
 • petarda podobná “pirátu” má gramáž 0,2g označení K0203K

IV. pro děla platí podobná pravidla jako pro střelné zbraně.

 • Dělo musí obsluhovat nejméně 2. lidé. (v pravidlech níže ). 
 • Dělo musí mít kovovou hlaveň a musí mít kvalitně přivařenou nebo přidělanou patku což posoudí org, u registrace zbraní, z důvodu omezení zranění uživatelů děla.
 • hladký a čistý vývrt hlavně
 • gramáž petardy pro dělo nesmí převýšit hodnotu 1,2g 

Vaše petardy a děla musejí projít schvalováním!

V případě poruchy děla je zakázáno s ním nadále manipulovat. Jako porucha se počítá i nevybuchlá petarda!


V .Org. Který schvaluje zbraně má právo označovat ty které budou vpuštěny do hry. Pokud nebude mít zbraň označení tak se nesmí během hry používat. Používání nezkontrolovaných zbraní může vest k vyloučení ze hry. 

Herní kostým

Oblečení musí zapadat do období 17. Či 18. Století dle vaší frakce. Viz popis vzhledu jednotlivých frakcí na této stránce:

http://piratskylarp.4fan.cz/pribeh/

Letos si na kostýmech potrpíme, takže se snažte. Jako základ můžete použít například I kabát z Wishe či Aliexpressu za tři stovky.  Další věci si můžete sehnat anebo vyrobit například podle návodu zde:

Táboření

jsme limitováni prostorem a tak v hlavním tábořišti budou povoleny jen historické a dobové stany (skřetí přístřešky budou tolerovány). Jednoduše řečeno, pokud si na akci přivezete tesco stan, tak budete muset tábořit mimo přístaviště.

Lodě ve hře

Lodě jsou zajištěny u Orgů volně ve hře. Můžete si přivést i vlastní lodě ale doporučejeme to dopředu oznámit Org. Teamu v přihlašovacím formuláři.


Soubojová pravidla

Rozdělení zbraní:

 1. Chladné –Dýky, tesáky, šavle, vidle, kopí, halapartna apod.
 2. Palné ruční – muškety, pistole, brokovnice apod.
 3. Palné velké – děla, obrtlice nebo tarasnice

Ve hře jsou po schválení povoleny všechny zbraně zapadající do univerza 17. a 18. století (tzn. požarní larpove sekery nevozte)

Dotazy ohledně zbraní posílejte na org team i před hrou. Neváhejte se zeptat, rádi zodpovíme a poradíme.  : )

Souboje:

Každý hráč má 3 životy.

Zásah zbraní na blízko, (Rapírem, kopím, dýkou, kladivem apod.) kamkoliv do těla se počítá za 1.

Záhah zbraní na dálku, (mušketa, pistole, brokovnice…)  je za 2 životy.

Zasah dělem je za všechny životy, bez ohledu na jejich počet. Okamžitá smrt.

Zásah děla do lodi ubírá 1 život lodi.

Zvláštní pravidlo pro speciální zbraně

Některé zbraně na blízko mohou ubírat 2 anebo 3 životy, vlastník této zbraně to zasaženému oznámí neprodleně po zásahu slovy:“ máš za dva“ ,  “ máš za tři“.  

Ztráta života mě nepostihuje na používání rukou a nohou.

Pokud ztratím všechny životy jsem vyřazen z boje, viz kapitolka SMRT.

Smrt

Pokud přijdu o všechny 3 životy. Usínám, a mám zlé sny. Během toho se dostávám zpět ke své frakci a ke svému veliteli frakce, který mě oživí. Pamatuji si vše co jsem v minulém životě zažil.  Po uplynutí 15 min se vracím do hry. Během doby své smrti a oživení nijak nezasahuji do hry.

Příklad: Zemřu nedaleko vůdce svojí frakce, usinám a mám zlý sen, po uběhnutí patnacti minut znovu vstávám a vracím se do hry.  Po oživení může o úmrtí vyprávět v tomto stylu:

“Dneska se mi zdálo o tom jak…”

Připádně:

“Hrozně jsem se ožral, mám v hlavě díru…”

Pozor – nepamatujete si, kdo vás zabil nebo okradl. Vaše vzpomínky jsou jako v mlze.

Bitvy na vodě

Zásahy na lodi se počítají stejně jako na souši. pokud přijdu o 3 životy přestávám bojovat a můžu setrvat na lodi. Jakmile loď dopluje na břeh, jsem opět na živu a mohu zahrát probuzení.

Pokud  zemře celá posádka lodi, tak se musí vzdát, zasignalizovat ostatním, že jsou mrtvý – a následně se obrátit ke břehu.

Pokud ztratí všechny životy loď, tak se musí přesunout k nejbližšímu břehu a stává se vrakem (dá se později opravit) a přeživší se chovají jako trosečníci.

Je zakázáno taranovat lode, potápět je či převracet. Pokud se tak stane je odpovědnou celá skupina. Vztahuje se na všechny lodě, jde o bezpečnost a rozhodně nechceme volat policejní potápeče a lovit z vody utonulé hráče.

Další herní mechaniky

Okradení: 

Pokud přijdu o všechny 3 životy, lehám si na zem nebo na lodi a spím. Je možné mě okrást. Při kráděži jsem povinen vydat část ze svého jmění okrádateli tzn. vydám polovinu herních předmětů  nebo polovinu peněz z měšce či krev zaokrouhleno nahoru…

Nemohu být okraden 2x během jedné smrti. Dalšímu zloději tedy oznámím, že už jsem byl okraden.

Po oživení si nepamatuji kdo mě okradl.

Příklad: Jsem okradený a mam u sebe 5 peněz, 3 kokosy, 2 bananý a 1 krev.
okradatel si vybere jednu z položek. například:

 1. krev
 2.  2 kokosy
 3. 3 peníze
 4.  1 banán

Podřezání:

 přistoupím k jinému hríči ze zadu, zvolám “podřezávám” a dýkou nebo jinou sečnou zbraní naznačím podřezání krku. Napadený zahraje svou smrt, upadá na zem a má zlé sny. 

Duel:

 Pokud jste vyzvání na Duel, měli by jste přijmout, pokud jste poraženi získávate „hanbu“ a výherce souboje získává “slávu”.

Postava, která zemře při duelu nemůže být okradena.

Ten kdo prohraje vám musí zodpovědět pravdivě jednu otázku týkající se jeho postavy, světa či jiných postav.

Duely jsou na denním pořádku, a jsou tolerovaný všemi.

Duel: muže být vedený soubojem na šavle, pistole ale třeba i na výhru v pokeru nebo třeba piškvorky : ) Ten kdo je vyzvaný vybírá hru či druh souboje.

Příslušnost:

 Postava si zvolí jestli chce být španěl, francouz ,belgičan a pod.

Dále si můžete zvolit náboženské postavení: Katolík, Protestant, anglikán a dále potom neopometulné náboženství ve VOODOO. Můžete věřit ve VOODOO a neumět z něj ani ň, ale je to dobrá cesta dostat se v tomto vědění k pochopení co nejdál a kdo ví možna mu časem přijdete nakloub.

Parley:

 Jednou za celý larp, můžeš během únosu, vyjednávání anebo duelu vyslovit slovo “parley”!, následně ti nesmí být zkřiven vlas do té doby než zkončí vyjednávání, potom nechť tě chrání bohové. Toto slovíčko si šetři protože to budeš potřebovat a připomínáme, že jej smíš použít jen jednou za celý larp!

Toto pravidlo nejde užít v běžném boji.

Realie

Lodě: Jsou rozlišeny podle velikosti a podle počtu lidí co se na ní vejdou.

 • Šalupa 2 lidi
 • Karaka 3 lidi
 • Flauta 4 lidi – potřeba mít kapitána
 • Fregata 5 lidí- potřeba mít kapitána
 • Galeona x lidí- potřeba mít kapitána

Loď má tolik životů kolik na ní sedí lidí. Tři námořnici = tři životy.

Příklad: Karaka dostala 3 zasahy dělem do trupu a je tedy vyřazena z boje a je zní vrak. Posádka musí zamířit k nejbližšímu břehu.

Pokud loď ztratí všechny životy ale posádka je stále na živu stávají se z nich trosečníci.

Lodě budou označeny kartičkou, na kartičce je napsané taktéž zda se dá loď ukrást nebo ne.

Omezení: Ke plavení se na flautě, fregatě a galeoně je zapotřebí kapítána. 

Kapitán se dá sehnat v místní nalejvárně. každá frakce vlastní určitý počet kapitánů viz sekce hodnosti.

Recepty

Ve hře se vyskytují herní recepty. Tyto recepty slouží k výrobě herního alkoholu, vylepšování zbraní, ocenění cenností ve hře apod. Pokud vlastním recept smím ho využívat neomezeně. Např.

recept na vyrobu kokosového rumu

potřebuješ:        

 •  1x kokos
 •  2x banán
 •  1x stéblo bambusu
 •  1x herní rum.

Poklady

Ve hře se vyskytují ruzné druhy pokladu, od Lasturových perel až po zlaté koruny, či stříbrné talíře. Jejich cena se da zjistit oceněním nejlépe u obchodníků.

Suroviny

Dají se najít všude, např kokosy, jedovaté žáby, apod.

Herní truhly

Nedají se přenášet a otevřít se mužou pouze pomocí paklíčů.

Hodnosti:

Hodnosti platí jen pro frakce: Angličané, Francouzi

Obchodníci hodnosti nemají a piráti si určují kdo bude kapítán během hry. Každý pirátský kapitán by si měl svůj titul obhájit nějakou kvalitní historkou např. O tom jak se dostal z ostrova na mořských želvách…

Pro hodnosti platí u Angličanů a Francouzů omezení zbraní a šatstva. Povýšení můžete být podle svých zásluh během hry.

Hodnosti:

 • Námořník – smí používat pouze chladné zbraně a velké palné zbraně, dle rozkazu velícího.
 • Lodník – smí používat chladné, ruční palné zbraně a velké palné zbraně
 • Poddůstojník (bocman, 2. důstojník, poručík apod.) – smí používat chladné, ruční palné, palné velké
 • Důstojník (velitel námořní pěchoty, kapitán apod – nemá omezení, pokud je Kapitán lodi smí řídit vyšší třídu lodí
 • Velitel frakce(admirál) – nemá omezení, pokud je Kapitán lodi smí řídit vyšší třídu lodí

Poznavací znaky hodností:

 • Námořník – nesmí mít kabát
 • Lodník – klobouk – může mít kabát
 • Poddustojník – poddůstojnické frčky a výložky (musí mít určitě klobouk a kabát)
 • Dustojník – dustojnické frčky a výložky (musí mít určitě klobouk a kabát)
 • Velitel frakce – ma prostě super vohoz.

VOODOO: 

Ve hře bude voodoo, ovládají ho pouze herní postavy zvaní Bocori.Bocori nemaji hodnosti. Bocori jsou prostě Šamani.

Vědění VOODOO je velmi vzácná schopnost, Síla tohoto vědění pramení z přírody a uctívání jejich základů. Bocori tedy nemají moc rádi když jim někdo bude říkat jak s přírodou nakládat nebo jí přetvářet k obrazu svému.

VOODOO je velmi nebezpečné a dokáže potrestat kohokoliv kdo by chtěl tohoto vědění zneužít ve svůj prospěch. Tato magie je silně spjata s magii krve.

Otroci: 

Nemají frakci. Stát se otrokem můžete kdykoliv když provedete něco zlého. Otroci ztrácí všechny svá práva na svůj život a musí dělat co se jim řekne!